Maandag 10 februari 1919

Het is warmer ‘smorgens maar 2 onder zero meer.

Men spreekt veel over de smokkelbazen en opkoopers. Er is weer veel geloop met boter. De hoogste prijs is 8 frank maar men verkoopt ze hooger. Nu de boeren willen geen boter lossen. Ik moet ze in beslag nemen. Botermelk geeft men ook bijna niet. Schokkers van boeren. De boerenbond schrijft wel van weldadig te zijn en medelijdend maar kom er om.