Zondag 16 februari 1919

Dooi, vorst, men kan bijna niet meer schatsen.

Dupret is gekomen, ook madame en Marcel. In Holland is groot en klein bezig met Zeeland en de Belgische eischen. De independance Belge troeft ter dege op Hollanders, als angstig, guldenachtig en pro Duitsch, verwijt aan koninging Wilhelmina dat ze een telegram heeft gezonden bij de opening der Vlaamsche Hoogeschool te Gent en ook Limburg heeft open gehouden voor de terugkeerende Duitschers. Zie N.R.C. vrijdag 14.

De vrederechter komt mij spreken over de smokkelaars