Zondag 23 februari 1919

Goed weder, koud.

Clemenceau heeft vele bewijzen van deelneming otnvangen. Zijn toestand is nog goed. Op 21 February is de eerste minister Kurt Eisner toen hij naar eene zitting doogeschoten van, hij was 52 jaar, was van de nieuwe socialisten partij. Volgende dag toen minister Auer in het lantdaggebouw met afschuw over de moord sprak kwam er een man achter eene gordijn uit en loste schoten op Auer, die zwaar gewond neder viel. Hij doode nog een kamerlid Osel en kwetste twee andere ministers Hofmann en Flauendorfen. Vrijdag of gisteren kwam uit Engeland of uit Ierland waar hij lang verbleef als gewonde soldaat en later in de munitiefabrieken werkte af behoorlijk in staat en hadt eene Engelsche jonge vrouw mede gebracht, die niets als Engelsch kan. Herman van de Walle is ook zoo afgekomen met een Engelsch vrouwke, maar in congé sans solde.