Zaterdag 1 maart 1919

Schoon weder.

In Holland nog altijd veel beroering over de vrijmoedigheid der Belgen. De eisschen der Belgen zijn blootgelegd door de Minister Hymans. De Hol. Karnbeek minister heeft ook gedreigd in de Hol. Kamer, dat men niet de vacht zal laten scheeren, als een lam, zonder tegen te striebelen. Men ontwapend niet. Men heeft 450 duizend weerbare mannen, bijna het dubbel van in 1914.

Nu Entente past maar op.