Dinsdag 4 maart 1919

Vastenavond

Geheel den nacht en dag regen. Het is overal zeer nat.

Van Vastenavond geene walbakkerij meer te zien, was ook in geheel het land afgeschaft als mede de gemarkeerde bals. Militaire maatregel.

Vandaag verjaring van de dood mijns vader 1861.

Vandaag wordt te Baarle Nassau begraven Theresia Meyvis, weduwe van Jan Vermeulen, oude kennissen van de familie van Nueten Merxplas.

In Holland is men immer gebeten op de Belgische vrijmoedigheid, men doet drijgementen, men wil vechten enz. Men spreekt van Belgische aalgladde moeiingen, neusende pogingen, alles gaat den gewoonen weg, de commisie heeft nog inlichtingen gevraagd aan den grooten raad. Alle veranderingen en of voorstellen moeten eenparig met algemeene stemmen aangenomen worden, zoo niet worden ze niet voortgebracht. Een goed middel  om de eendracht te bewaren.

Het hoornvee slaat ook veel af, sommig vee de helft.

Victor Rommens is ook onderhoord over verkoop smokkel, hij is ook beschuldigd. Hij heeft veel boekweit er aan verkocht.