Vrijdag 7 maart 1919

Nog altijd donker weder, regenachtig, geen zon.

In Holland nog altijd vrijmoedigheid, men maakt zich dik. Deze dagen zal de beslissing vallen. De koningin is nog op ronde geweest, dus gepasseerde week, in Limburg en Zeeland.

Onze koning is per vliegmachien naar het leger in Duitschland gevlogen en terug.

De verkoop van materiaal van de steenovens van mijnheer Stas is geannonceerd, einde maart. In Rijkevorsel is een bedrieger aangehouden die aannam mannen over de grens te brengen hun 500 fr. deed betalen, en ze dan in handen der Duitschers leverde. Wat een schurk. De bedrogene hadt lang in Duitschland gevangen gezeten, en kwam nu vrij, zijn bedrieger opzoeken, en vond hem, Bravo.