Woensdag 12 maart 1919

Zeer schoon weder.

Zondag kwam er slecht nieuws van Adriaan Meeuwissen, die ziek ligt in het zuiden van Frankrijk, is over eene maand te huis geweest, was teringlijder, nu komt er bericht dat hij berecht is en eene bloedspuwing gehadt heeft. Vele beweging en verdriet. Men heeft getelegrafeert maar heden geen nieuws. Bij zijn bezoek zegde hij dat hij in de loopgraven veel koude geleden hadt, dat hij smorgens soms niet recht kon en zeer veel kloeg. Piet Broekmans kwam er maandag in huis en verweet de ouders waarom houde U de jongen niet te huis. Groot scene, ruzie en schelpartij. Piet moest plaats maken.

Wij zitten altijd zonder tram, met velo mag men ook niet rijden, maar dat doet men toch. Vandaag was het groote verkoop van peerden van het leger in Turnhout. Dit is al meer in Turnhout en Antwerpen geweest, ook vele muilezels. Er ware nog beste paarden bij van 3000 fr. vroeger 1000 à 2000 fr. Muilezels 500 fr. tot 800 franken. Heden waren er 40 verkocht, het heeft een grooten afslag veroorzaakt op de paarden.

De aardappelen zijn maar 14 fr. meer, en nu geven ze maar 12 fr. meer per %k.