Zaterdag 15 maart 1919

Goed weder, weinig nieuws.

Wilson is te Brest aangekomen, 15 uren te laat.

Nog altijd polemiek over de Belgische eischen. L’Etoile Belge, Le Soir en vele Belgische bladen, zitten ter dege op Holland, dat alles toegestaan heeft aan Duitschland en uitgestaan, maar nu Belgie de herziening vraagt van het tractaat van 1839 dat is alles moorden branden en stelen.

De minister De La Croix heeft in de Kamer verklaard juist 80 jaar klonk in deze Kamer dag op dag, de afscheid van onze afgescheidene broeder, maar nu is er hoop.