Vrijdag 21 maart 1919

Vriest ’s nachts.

Er een inspecteur van het Comiteit gekomen dat de steun B voor armen af te schaffen is, dat zoo veel als die te groote huishouden of te oud en gebrekkelijke menschen.

Aug. De Kort hadt gereclameerd om meer solde voor den ontvanger van het Comiteit (hij is dat zelf) maar men antwoord dat leden van het comiteit geene verhoging mogen trekken (hij en secretaris waren lid daar van). Nu Aug. hedt nog meer gevraagd in de voorgaande jaren 1916-1917-1918, maar op deze facturen is geene terug werkende kracht, zoo vertelt de heer Doctor. Dit zal hem niet aangenaam zijn.

Vandaag komt bij ons de vrouw, een Engelsche, van een Frans Kleeren die in Engeland getrouwd is. Ons Antonia wilde er wat Engelsch van leeren. Ze kan geen woord vlaamsch, haar man is nu weer in dienst.