Zaterdag 22 maart 1919

Koud, veel gevrozen, op de sloten lag veel ijs.

Ik ga vandaag te voet naar Hoogstraeten, en ben nog al goed te been. Van huis tot Tax Breda op 36 minuten, kerkfabriek 45 minuten, Vogelezank 55 minuten op de Markbrug 1 uur 5m., kantonier 1 uur 15 m., Minderhout dorp 1 uur 25 m., Hoogstraten statie 1 uur 38 minuten , op het Vredegerecht 1 uur 45 minuten.

Ik leg er mijne verklaring af, ik verzwijg niets, maar het geen ik uit dees dagboek genomen heb, weet ik maar van de veldwachter en van het publiek zoo heb ik het beeedigd. Ik wist twee bladen vol.

Er moeten voor dynsdag nog veel mensen komen. Jan Theuns en zijne geburen. Cees Van Gestel en zoon cees Boeren. Knevels Groot eissel en meer andere. Vandaag waren er Jaan Theuns, Bruigoms zoon, Betje Huybrechts een lichte dochter, waar Duitschen een jonge Fritz achterlieten, eene Henri De Bie en nog andere Dreveniers. Er moeten er nog komen die op Meersel woonen.

Jan Sebrechts ingenieur. agri. te Brecht, een slordig man is aanzien, voor een Duitsche broeder Isidoor, op het woord van een Caluwe gendarme, aangheouden en een paar dagen bak gedaan te Hoogstraeten. Niet aangenaam voor Jan Seb.

Alle de duitsche moesten maandag 17 Meert uit België zijn, mochten vrij rijden, 500 fr. mede nemen en 100 kil. bagage. De zes nonnen van Mariafelt zijn niet gegaan, en zijn er gebleven, twee nonnen waren ziek, eene zeer erg. Wat zal er gebeuren. De twee overgebleven broeders zijn al maandan bij Raming in Breda. Vroeger zijn er twee of drij broeders moeten soldaat worden in Duitschland. De overste broeder Bartahazar is gesneuveld. Nu is het onder dwang beheer. Advokaat Van Der Gracht en notaris Versteylen hebben er den inventaris gemaakt, over twee of drij maanden. Henri Smits uit Meerle kocht er eerst een enkel boom maar ten laatste heeft hij er vele kunnen koopen, op slimme manieren. Ik denk veel 50 en dikke tot 1,50 1,70, alle soorten en de beste, voor ons kocht hij er ook 50 eiken slechte voor bils, maar ik kon er geene masts koopen voor steenfabriek, maar toen kwam men van alle kanten en men dunde de mast maar voor stook van hein en verder. Burgemeester Minderhout heeft ook vele zware gekocht, den eigendom geschonden, maar dat wilde ik niet doen. Jan De Bie heeft alle ijzerwerk, schilderijen, rails, machienen en  alles van gekocht. De Smits en De Bie konden daar alles krijgen, ik weet niet hoe? Durven is ook iets. Bij ons hadden ze twee kisten geborgen, met kleinigheden, maar toen alles moest aangeven worden, heb ik alles doen terug halen. Ik heb er nog eenige oude kleine rariteiten kunnen kopen voor 100 marken, alles nog voor den wapenstilstand, toen ze nog mochten verkoopen, maar de 2 Meelsche  hadden het beste weg.

De prijs van vleesch zijn nu carbonade 5 fr., rosbief 7 à 8 fr., aardappelen 13 – 14 fr % k., vroeger 25 fr. %. Nu is er overal petrole aan 0,50 fr. de liter, groot verschil tegen 20 fr. de liter. Er komt rijst à 1,60 de kilog. en ook andere waren. Dus is er overal verbetering.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *