Maandag 24 maart 1919

Koud weder. Weinig nieuws.

In Hongarie heeft het ministerie bedankt. De socialen nemen de leiding en doen een oproep aan alle werkers, oorlog aan kapitaal en groote grondbezitters.

Ik ga vandaag na den koopdag zien uit het Dakpannen fabriek, Rolin Jacquemijns.

In 1869 opgericht door den liberalen representant Jacquemijns, onder leiding van Jan De Smedt, die in 1895 overleden dus 25 jaar na de oprichting. Jacquemijns is al in 1873 overleden nalatende eene dochter gehuwd met Rolin, mag den naam van Jacquemijns bij dragen, en nu wederom na 25 jaar komt de likiwidatie. De steenoven dakpannenfabriek was in naamlooze maatschappij herschapen, en de actien waren meest onder de familie van Graaf de Kerkhove, verwant aan Stas de Richelle, den huidige eigenaar, maar de Kerkhove, wilde likwideeren en verlangde geen vreemde deelhebbers, en mijnheer Stas was dat werkvolk ook niet zeer genegen, weinig toegevend, hij betaalde maar 8 à 9 centen per uur, en nu vraagt men 1 fr. per uur. De steenoven werklieden wilde werken aan de Vaart aan 0,75 fr per uur, maar de leiders (onderpastoor Daulans Beerse) en de meeste pastoors, trekken het zeel der werken en raden hun aan niet te werken onder de frank per dag. Dus waarschijnlijk staking.

Zoo dat hier eene inrichting verdwijnt die veel werk heeft verschaft, en aan vele het dagelijks brood heeft laten verdienen. De bewooners van de steen oven streek waren allen weinig kerks, zoo als de eerste ontginners die langs de liberale kant stonden, en waarvan de vader Rolin oudminister van Openbare werken, en Rolin Jacquemijns minister van Binnenlandsche zaken was, onder Frere Orban en in den grooten schoolstrijd 1879 1884 gevallen is. De familie is in verval gekomen, maar de familie bleef in aanzien, en hij is later minister geweest in Siam, en nu is zijn zoon nog secretaris van het Vredecongres te Parijs. Eduard Rolin Jacquemijns, gehuwd met eene Demeure.

Het verlies van fortuin kwam voort door aannemingen van hun broeder Ernest Rolin, industrieel te Braine le Comte en spoorwegondernemimngen in Griekenland. De Spaarkas was de groote geldschietster, heeft het goed aangeslagen in 1892-1894, en later verkocht aan Stas de Richelle.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *