Woensdag 26 maart 1919

Koud weder.

Verkoop van rails wagens machienen, bij de steen fabriek. Wij koopen er rails aan 5 fr. per meter, op ijzeren bels tot 8 fr., kipwagen tot 200 fr. Vroeger de rails à 2,50 à 3,00, kipwagens 125 fr., stoomachien 1500 fr., goedkoop, ketel 4050 fr., alles op gewegen en opgemeten, geen profijt te doen. Er waren koopers van Brussel, Antwerpen, Rumpst, Turnhout en allen de steen bakkers in de ronde.

Vrede komt niet, het moest maar eindigen. Het werkvolk gist hier ook en willen niet werken, men stuurt maar aan op 1 fr. per uur en 8 uren per dag.