Donderdag 27 maart 1919

Afschuwelijk weder, zeer koud, winderig en sneeuw en regen, namiddag beter.

Verkoop gebouwen steen bakkerij. De groote schouw is verkocht voor 25 fr. door Stas, de eigenaar van den grond, zoo ook de oude panovens en eenige logies en steenen gebouwen, hij wil nog pannen maken , heeft ook leem hoopen voor niets gekocht, voor hem of Desmedt goed, maar voor de liquidatie maatschappij slecht, men zweeg voor hem nog, en de koopen waren alle groot of klein gemaakt naar hunne koop lust. De actionnairis moeten hun plan maar trekken. Groote Duitsche oven 50 meter lang is verkocht voor 1200 fr., er zit 500 000 steen aan, hij wil hem verkoopen à 15 fr%. Pannen slechts 80 fr%, beste tot 200 à 300 fr ‰.