Vrijdag 28 maart 1919

Hetzelfde, winter en sneeuwbuien weder.

In Hongarie heerscht anarchie. Men schaft alle eertitels af, socialiseert de groote bedrijven, lost op de wooningen nood (men zal maar in kasteelen gaan woonen zeker) men slaat banken aan, huwelijk bijna afgeschaft en alle de utopies der boljewski, scheiding van kerk en staat. Het schijnt eene soort griep die over heel Europa zal verschijnen, is te vreezen, als de vrede niet spoedig komt, en men het werk niet kan beginnen.

In Turnhout hebben ook al 2000 werklieden gaan protesteeren, tegen eene beslissing van den gemeenteraad, die den bijstand der doppers die geen werk hebben en ook die geen werk zoeken om dat men den bijstand verminderde, en Turnhout zit al tot de ooren in de schuld. Er is eene kwade geest onder het werkvolk, de boeren zijn begonnen zeggen zij, en nu wij.