Zondag 30 maart 1919

Even slecht en koud, winter.

Na de hoogmis (die nu nieuwe tijd volgde) was er eene vergadering in de zaal, en Pater Gardiaan kwam er spreken over het vlaamsch. Ik deed de inleiding, over taal en over beter opvoeding der jeugd die de school niet meer bezoeken, en nu in ’t kort (21 jaar) kiezers zullen worden, om die wat mensch te maken. Goed gelukt, er was veel volk, zondag verder bestuur kiezen, opstellen der statuten enz