Woensdag 30 april 1919

Nat, hoog water, koud.

Er zijn mazelen, en er sterven veel kinderen van 4 à 7 jaar. De griep is niet gedaan.

Het werkvolk drukkers van het Handelsblad staken, het is in 3 dagen niet meer verschenen, de advokaten komen nu zeker aan, dit was zoo met Kerstmis, Nieuwjaar, nu met Paschen, maar ze blijven maar weg.

Het wijf van Adriaan Van de Heining gaat 2 à 3 maal per week, met eten en tabak, en komen terug goede woorden van de advokaten. De andere ook zoo omtrent.

Dinsdag 29 april 1919

Wat beter, zelf warmer.

De meisjes gaan naar de jaargetijde van Oom Victor met vier, Adele en Livina blijven thuis.

Op verzoek van burgemeester van Meir, ga ik te Minderhout de burgemeester spreken over het proces dat Meir heeft met twee gestraften en naar Duitschland verzonden en woonen, ruststoorders Lauwerijssen en een Van Den Bogerd. Ik heb dat voor hem gedaan.

Zaterdag heb ik met docter Rommens en Victor de rekening van de steenoven uit een gedaan van af 1 april 1914 – 1 mei 1918.

Zondag 27 april 1919

Buien met hagel.

Er is vandaag vergadering van de Kiesvereeniging te Hoogstraeten. Ik heb een brief geschreven aan Ant. Brosens, brouwer, die mij verzocht dat wij dachten en studies deden om de elektriciteit te benuttigen van den watermolen, ook dat wij protestierden tegen het  afschaffen van het reizigersvervoer. Hoogstraeten en Meerle, Meersel. Mr. Versteylen was er verwacht, de flaminganten wilden hem uitfluiten, dit moet ook gebeurd zijn te Herenthals met de Brocqueville. De vlamingen willen maar vooruit, en luisteren naar niets, naar geenen Mercier zeggen ze.

Tuin en Landbouw liquideerd 30 april. De school is afgeschaft. Wij zullen koffie geven. In Holland is men meer met vrees voor revolutie. Constant Gilles geboortig van Merxplas activist en apotheker te Antwerpen is veroordeeld tot 10 jaar dwangarbeid.

 

Dinsdag 22 april 1919

Schoon weder.

Het Commiteit van hulp is nu geheel afgeschaft vanaf gisteren. Het is nu aan ons gemeente. Wij zijn uit de zaal uit en in het huis van Van Tilburg.

Op de vier jaren, heb ik geen 4 maal afwezig geweest, ben nu eerevoorzitter geweest, vroeger voorzitter, maar het is aan de burgemeester toen verboden. Aan voeding is veel werk geweest. C. Vermeulen sec. en A. De  Kort en werklieden moesten ten laatste nog goed betaald worden, het eerste jaar waren ze inschikkelijker. A. De Kort dierf op het einde nog vragen voor 51 maanden aan 60 fr. = 3060 fr. Voorgesteld hem 500 fr alles uit te geven. C. Vermeulen was er ook wel bij denk ik. De veearts heeft vier jaren niets gedaan voor Meerle, hij vraagt ook alle jaren loon, nog niet gegeven. Geld, geld, geld en nog eens geld. Ik heb nog niets gekregen, noch gevraagd. Staking in geval de beambten van den tram geen dubbel tractement kregen was het staking. Gisteren is de beslisssing gevallen. Ja ze betalen dubbel, nu zullen de reizen verdubbelen, en dan de boeren ook verdubbelen (dit is al geschied) over drie jaren stil aan. Vooruitzicht: Bazen niets te zeggen. Bonden hier en daar, alles zal duren blijven, en dat moet ook, en misschien nog erger vechten, Revolutie, Boljewisky.