Zaterdag 5 april 1919

Wat beter.

Wij hebben eene groote kaart ontvangen en al opgehangen donderdag waar in de nieuwe grenzen van Belgie zijn aangeduid. Zeeuwsch Vlaanderen komt er bij. Te Meerle op het Oosteneinde loopt de grens door ten oosten tot bij Alfen en komt daar aan Poppel op de oude grenzen zoo dat Baarle en Ulikoten en Castleré geheel Belgisch zijn aangeduid. Dan komt er eene strook grond bij van Limburg uit met vaart en ijzeren weg met Venlo tot aan de Rijn te Duisburg en dan nog geheel Hollandsch Limburg en Malmedy en de graafschappen van Gelder die in den oorlog in 1713 ons zijn afgenomen en den geheel Luxemburg nu hertogdom.

Van Luxemburg is de regeerde Princesse afgezet voor  Pro duitsch en nu de zuster is er vorstin. eene heele vraag die wel te groot zal zijn, maar we zullen toch wel wat bekomen. De kans tot herstelling is nu eenig, zeggen de plakkaten en kaarten die overal in Belgie aangeplakt zijn in alle dorpen. De socialisten zijn er tegen (geene aanwervingen).