Dinsdag 8 april 1919

Zeer schoon droog warm weder.

Vandaag uitvaart van Adriaan Meeuwissen, zoon van Cees, in het gasthuis te Laverges Haut Savoie over eene maand gestorven. Zijn kameraad van Wortel die daar ook ziek liegt (teeringachtig) was overgekomen. Ik heb ook er nog al voor geschreven, maar er was geene mogelijkheid om hem nog levend te huis te krijgen. Na de wapenstilstand was hij voor 8 dagen in congé te huis geweest, en hoopte spoedig definitef congé te bekomen, maar dit lukte niet. er was weer veel volk te kerke. RIP.

Ik ontvang een brief van het ministerie dat Josef Adriaensen te Moorslede gevallen is op 14 October 1919. Tot heden was de plaats niet gekend. Zijn broeder Jaak is altijd nog in congé te huis, gaat met een stok, maar kan velo rijden, hij was zwaar gewond geraakt.

In de Gazet van Hoogstraeten staan artikels over een centrale voor licht en kracht te bouwen voor Hoogstraeten en omliggende dorpen. Ik stel watermolen voor de noodige kracht. Men spreekt ook van eene landbouwschool.