Vrijdag 11 april 1919

Schoon weder, noordenwind.

Het Handelsblad schrijft in groote letteren: Akkoord der 3 partijen op 21 jaar. Het vrouwenstemrecht voor de gemeenten en voor de kamers voor weduwen van gesneuvelde soldaten en voor de moeders er van. Met 166 stemmen algemeen, de stemmen is het aangenomen. Het was eene zitting van historische strekking, zoo als in het congres van 1830-1831. Er heerst levendige opschudding en vreugde onder de Kamerleden zelf het publiek of niemand bleef op zijne plaats.

De eerste minister aanzag deze stemming als eene versterking der regeering tegen over de wereld, die zullen zien dat wij nog altijd onze leuze Eendracht maakt Macht naleven.

Men weende van aandoening in leden en publiek. een gelukkige oplossing, waar ieder der partijen zich eene opoffering met vreugde heeft getroost. Allen zijn om 8uren uiteen gegaan onder de kreet: Leve Belgie. Het weze zoo.