Donderdag 1 mei 1919

Bijna geheel den dag regen bijna. Zeer nat.

Ik kreeg gisteren eene aanzegging om als getuigen voor de rechtbank te verschijnen in de zaak burgemeester te Meir. Heden om 6 uren is de commandant der gendarmen gegaan naar Victor Rommens, met bevel hem aan te houden, bewaakte hem van den molen tot in huis zelfs bij de aankleeding, hij moest mede in de gendarmerie en daar slapen, bij Karel Peemen, was nog aangehouden Den hoed Antoon Huybrechts en Vorselmans beide uit de Mosten Meir.

Victor voor verkoop van boekwij en meel, de andere voor smokkel voor den vijand. Geene aangename partij, voor hem en voor de familie.