Maandag 5 mei 1919

Redelijk weder, droog, ‘s nacht koud.

Er is veel beweging in de politieke wereld. Men is misnoegd in Belgie over de vrede voorwaarden. Men zal maar 2 ½ milliaard fr. ontvangen en men heeft te samen 14 milliaard schuld. De afgevaardige van België komen naar Brussel, Van De Velde, Hymans en Van Den Heuvel. Men miskent Belgische rechten en beloften. De pers spreekt ook zoo.