Woensdag 7 mei 1919

Droog weder zon heet.

In het Handelsblad van 4 Mei staat:

Belgie en de Vredeconferentie.

Wij worden op onwaardige wijze in de doeken gelegd. Verzet in geheel het land. Mijnheer Delacroix eerste minister is zaterdag morgen te Brussel uit Parijs terug gekeerd en zegt dat de toestand zeer erg is. Alleen de herziening der tractaten is toegestaan van 1839. Er is voor het land een verlies van 4 milliard op de marken. De staat beloofd ze uit te betalen aan 1,25 fr. en hunne waarde is maar 0,45 fr. heden. (Er is staking geweest bij de drukkers, de gazetten zijn in Antwerpen verschillende dagen niet verschenen, zijn achter.

Gisteren is er eene reusachtige ontploffing nabij Brussel. Ontzaglijke stapels ontploffingstoffen springen een voor een, overgrote schade. Het aantal dooden onbekend doch schijnt aanzienlijk. De Belgen maakten een magazijn te Groenendaal van achtergelaten Duitsche oorlogmunite en die is gesprongen.