Zaterdag 10 mei 1919

Smorgens regenachtig, in den dag zon en hitte.

Vandaag is het keurig der klasse 14-15-16, Hoogstraten en Meerle. Ik secretaris en Antonie zijn naar Turnhout gereden. Om tien uren begonnen met Hoogstraeten tot 1 uur, toen op eene uur met Meerle gedaan. Het is nieuw systeme, men meet en weegt. Men verleent geene vrijstelling als aan goed gekeurde. Men verleend geen vrijstelling onderstand der ouders. (Men maakt nog dienstplichtig Frans Bartolomeeusen die in 1914 al te huis mocht blijven voor onderstand. Bij Vermeeren de 2 oudste Frans en Peer ook er aan, er blijven daar maar kinderen over. Wij reclameren er voor. Weinig kans.

IkĀ  koom alleen met laatsten trein aan en niets dan donder en regen, altijd onder de parapluie. Ik deed den weg op 100 minuten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *