Maandag 12 mei 1919

Goed weder.

Gisteren is er veel water gevallen. De donder viel en sloeg eene schouw af bij Lauwers. In Merxplas was het ook zwaar weder.

Men schrijf veel over de vrede voorwaarden. In Frankrijk en Engeland is men te vrede. Men zal beginnen nu met Oostenrijk. de Duitscher hebben al tegen voorstellen gedaan maar worden niet aanveerd.