Woensdag 21 mei 1919

Heet, droog, schraal, vriest ’s nachts

In Brussel is eene internationale handelsconferentie geopend. In de Kamers is een groot Vlaamsch debat over het Vlaamsch in het leger, bestuur, onderwijs. De gewoone mannen.

Uit Canada zijn Hauwker en Grieve met Sopwith tweedekker naar Ierland vertrokken, niet aangekomen, dus roekeloos werk. Men heeft er na vertrek niets meer van vernomen.

Uit Amerika naar Portugal zijn Engelsche vliegers in het werk om over den Ocean te vliegen, maar daar leggen overal onder weg oorlogs bodems, om den weg te wijzen en af te bakenen.

Er is een prijs aan verbonden van 250000 fr. door de Dael mail gazette belooft voor de eerste over vlucht. Er was een valsch gerucht dat Hauwker gelukt was en maar 40 mijlen van Ierland was, alles was onwaar. Men was Hauwker bijna kwijt en zonder bericht na eenige uren van vertrek. Heldhaftige mannen maar roekeloos werk.