Donderdag 22 mei 1919

Even droog en schraal.

Alles staat dor, koorn en weide. De Duitschers moeten vandaag beslissen maar krijgen uitstel. Ze hebben al tien notas van verandering gekregen.

Laat vandaag komen Sus Lauwerijssen en Karel en baas Peemen naar huis uit het gevang om later voor den tribunaal te verschijnen. Adriaan van den Heyning heb ik nog niet gezien, hij is menschenschuw.

Vandaag eerste zitting studiekring, onderpastor spreekt over Congo. Doctor over toestand was wat Duitsch Jespers Jos declameert en ik deel wat nieuws mede. Nog al volk zelfs burgemeester van Minderhout om af te zien. Den electrieken tram ligt stil in Antwerpen, er is ook gisting onder de buurtspoorwegen.