Vrijdag 23 mei 1919

Droog immer droog, ’s nacht wat zachter.

Men sluit in de Kamer de discutie over het Vlaamsch met 70 stemmen tegen 44 ontevreden Vlamingen.

In Washington is door een auto overreden den eenige tien jarigen zoon met dood gevolgd van den weggeloopen jongen van Edward Beale Maclean en zoude later de fortuin erven van John Maclean, de mijnkoning van Colorado eigenaar van de Cincinnati Enquirer and Thomas E. Walsh. Het kind was nooit alleen, koning Leopold II heeft er de wieg voor gekocht met goud beslagen. Wat ongeluk, men schrijft het toe aan het bezit van den fameuzen diamant die Marie Antonnette ook bezeten heeft en die een ongeluk is voor de bezitters. Het kind noemde men het half milliard baby.  De moeder droeg den steen.

Vee nog immer duur. Een plat kalf stier 125 frank en veerskalf 175 tot 200 frank en meer. Jonge verken 5 à 6 weken 150 frank, er zijn er geene. Wij koopen geen.