Dinsdag 27 mei 1919

Zeer koud ’s nacht. Er was vrees voor vorst. Geen schade.

De Duitsche afgevaardigden zijn allen terug van Spa, daar waren de bazen van Berlijn gekomen. De Belgische Hollandsche commissie heeft goed geaccordeerd, alles is zeer hoffelijk gegaan. De Hollandsche afgeveerdigde is Van Karnebeek, spreekt goed Fransch. Den buurtspoorweg rijdt vandaag. Het personeel heeft meer loon ontvangen. Hauwker en Grieve zijn opgepikt door de Mary en Woolston heeft ze opgenomen op 1240 kilometer van Ierland na ½ uur op zee te hebben gezwalpt. Het water van de buis van den radiateur was bevrozen daar voor moesten ze op zee dalen. Groote vreugde in Londen. De Daly Mail geeft frank 125.000 als aanmoediging.