Woensdag 28 mei 1919

In den dag droog, ’s nacht koud.

Nog immer vredeonderhandelingen. Duitschland heeft eene drukking in wagen ingericht om hunne opmerkingen  bekend te maken in dry talen. Men is er altijd ontevreden. Den electrieken tram is in Antwerpen weer in staking, de mannen trekken 8,05 frank per dag voor 9 uren dienst. Het is hun te weinig. Buurtspoorwegen rijden maar er is ook gisting.

Henri de Meester, Dreef, van Gils zoon, Peemen Karel, den Hoed Mosten en ook in meir zijn er verschillende smokkelbazen losgelaten, maar daarom niet vrij, zulle.