Vrijdag 30 mei 1919

Zelfde weder. Snacht vriezen weinig schade.

Het kruis van Josefs aangekomen, staat in onzen hof, er is geen cement om het te plaatsen. Begin der week is alles opgeruimd uit het comiteit nu is den verkoop vrij. Wij waren twee maanden gelegen in het huis van C. van Tilburg. De zaal moest ledig zijn, alle man komt in bond. De veldwachters der provincie vergaderen te Antwerpen en vragen staatbijslag. Zooals de gemeenteschool meesters. Cees Vlaminckx is ook er geweest. Ze hebben wel recht, maar men spreekt van hun niet zoo min als van de burgemeesters. De soldaten zijn meest allen in dienst, congé zijn ingetrokken. De studenten zijn moeten binnengaan, de universiteiten zijn gesloten. In de Witte Krapoen (kantlijn: Kaproen) van 11 mei verschijnt er een harde artikel tegen Versteylen rep. met twee platen waar in hij in gezelschap met dochters en Duitsche militaire op zijn buitengoed verkeerd. De 5 zoonen van den procureur Boone worden er ook aangeklaagd als laf. Er heeft geen eenen van gediend, maar trouwen wel met de dochter van Versteylen, zijn zwager. Burgemeester Dufour krijgt ook zijn deel en zelfs de oude moeder Desauer is niet gespaard. Hij zal een zware strijd moeten leveren. Er zijn nog artikelen verschenen. In het groot Vlaamsch debat was Versteylen en Lepaige afwezig. De Broqueville onthield zich, alleen Verachtert stemde tegen voorstel Hubin, geen grieven eendracht. Dit voorstel is aangenomen met ruim 70 stemmen tegen 40. Woede bij de Vlamingen, die willen voorruit.

Doctor Laporte van Lier, Vlaming 1ste klas is dood.