Maandag 2 juni 1919

Wat meer wolken, noorderwind blijft altijd slecht.

Lloyd Georges antwoordt op de weigering der Duitschers, teeken ze niet te Versailles dan zullen ze te Berlijn teekenen.

Wij hadden hier op 31 mei om 10u 10min een zware ontploffing gehoord, deuren en vensters rammelden dat ieder opsprong en niets te zien en nu lezen wij. Geweldige ontploffing te Haren bij Brussel reeds 15 dooden 200 gewonden de correctie geheel vernield, vele soldaten gewond een deel van Vilvoorde verwoest. In Brussel nog ruiten uitgeslagen. Het was het Belgisch springstoffenfabriek Favier, waar vele Duitsch voorraad geborgen was, dat eerst in brand geraakte en zoo is de minutie in den brand gekomen en ontploft.

Deze namiddag is het kruis door ons op het graf van Josef geplaatst. R.I.P.