Dinsdag 3 juni 1919

Droog, er komt verandering.

Moeder is jarig.

Er is wederom eene wacht der Hollanders aan de grens te Strijbeek ingericht. Wachthuis gebouwd. Men blijft even streng.

De Oostenrijksche vredevoorwaarden zijn afgegeven. Bijna zooals aan Duitschland. De eerste minister, bekend neerlaag en schuld en vergoeding, maar stak al de fouten op de monarchie en militarisme. De beurs te Weenen is gesloten, er heerscht eene drukke stemming. Oostenrijk moet al de andere staten erkennen, de geteekende vrede met Rusland herroepen, de opgegeven onzijdigheid van Belgiƫ aanvaarden als vroegere onderteekenaar. Oostenrijk blijft maar 6 millioen inwooners, dat blijft er van het Keizerrijk.