Woensdag 4 juni 1919

Er komt wat regen. Weder beter.

De republiek der Rijnlanden uitgeroepen, voor Duitschland een groot verlies. Franschen beloven hun hulp  en onderhoud en bescherming tegen de Pruisen. Dit zal gaan. De streek is katoliek, dit zal nog wel helpen. Frankrijk zal hun nog veel kwijtschenden. De Hollandsche Belgische Commisse komen in Parijs bijeen, maar er viel geen accoord.

In in (sic) de zaal stemming en benoeming der afgeveerdigde bij den Kantonalen Bond te Hoogstraeten. Men blijft slecht gezind op Versteylen, Lepaige en de Broqueville.