Zondag 8 juni 1919

Pinksteren

Goed weder.

Men leest in de kerken een brief van Monsieur Mercier Aartsbiscop van Mechelen, waarin hij bekend maakt dat den Duitsch aller gedaan heeft om hem uit Belgiƫ te doen verwijderen, dat hij te Rome geroepen is geweest, maar zijne houding aangemoedigd en dat de Paus niet wilde toestemmen hem uit Belgiƫ te verwijderen. De Duitschers lieten zich al ontvallen. Die Rote Teufel kom nich mer zuruck.