Dinsdag 10 juni 1919

Goed weder.

In Oostenrijk wil men ook niet tekenen de opgelegde voorwaarden, maar moeten is ook iet. In Rusland vecht men aanhoudend. Petrograd is ingesloten. Overal is het bijna staking. De trammen in Antwerpen rijden nog niet. In Namen is ook staking geweest en overal geeft men toe. Nu zijn het de mineurs in Frankrijk weer. In Holland is men uit de pijn en verheugd. Afstand van grondgebied mag België niet eisschen zegt den raad van vier of van tien. De minister Hijmans vroeg: Met betrekking tot Baarle Hertog: Eene regeling, welke een einde maakt aan de bezwaren voortvloeiende uit de tegenwoordige door een menging van Belgisch en Nederlandsch grondgebied. Er komt eene commissie der groote mogendheden, België en Holland erbij genomen. Die zullen de ons en Holland uitnoodigen de formules communes in te dienen. De veiligheid van België verlangt middelen ook voor de Schelde en Antwerpen. De annexionisten in Brussel blijven even moedig strijden, en zenden dag in en uit bijtreding. Nu vandaag vragen ze eene volkstemming door de Hollanders (vroeger Belgen) in Limburg. Dit is gegrond dit treed ik bij en zend vandaag mijn handteeken in naar Brussel.