Woensdag 11 juni 1919

Goed warm weder.

Deze morgen kwam een officier de gendarmerie visiteeren, komt om inlichtingen over gedrag enzovoort. Alles is goed. Militairen helpen hier de gendarmerie. Er liggen ook soldaten te Klein Eissel. Gisteren kwam controleur mijne hulp vragen voor de belasting op de oorlogswinst. Ik moest aannemen.

Wij halen (Julia) ons laatste gevlucht goed uit Grazen, schoon servies, fijn koper en papieren.