Donderdag 12 juni 1919

Heet, droog namiddag win storm zandlviegen koud.

Er komt een sergant wel spectakel maken over een bewijs dat secretaris gegeven hadt om te Minderhout te passeeren. Wilm Biermans uit Breda. Men moest hem straffen zegt hij, valschheid in geschrift.

Vergadering der afgeveerdigde kiesbond Kanton Hoogstraeten. Vermeulen bedankt na herkiezing, Desmedt noemt men, Sterkens, Mercelis en Jozef Jespers als afgeveerdigden bij den arrondissementsbond. Het is zoo maar eene keutelwacht denk ik.  Ik was niet wel, bleef thuis.