Vrijdag 13 juni 1919

Stuur, storm, wind, uit Oostnoord draaiwinden, zeer slecht weder, zand vliegen.

De tram rijdt vandaag 3 treinen, ‘s morgens, ’s middags en 1 avonds van Hoogstraeten naar Meersel. Electrieken tram staakt nog immer in Antwerpen en de buurtspoorwegen willen ook allen staken morgen als ze hunne aanvragen niet inwilligen de vooravond van Heilig Bloed.

In Holland is men zeer streng voor vreemden. De minister Hymans heeft gesproken in de Kamer over de zaken met Holland, alles is zonder de minsten bijval aanhoort, men is niet tevreden, alleen heeft hij gezegd dat de onderhandelingen zeer lang zullen duren. Men is niet tevreden over de raad van Parijs; het laatste antwoord van de Duitschen wordt heden verzonden, dan blijft er nog een week of tien dagen om te teekenen, zoo niet rukt Foch op Berlijn aan. Oostenrijk reclameert ook. De Turken komen af om vrede te maken. Uit eene interpellatie in de Kamer Lagerhuis is gebleven dat de Duitschers klak en hoed moeten afzetten als ze aan engelsche officieren spreken, dat is zeer goed voor de Boches, Moffen, die zelfs ook zoo strenge heeren wilde zijn, al waren ze maar straatloopers in Berlin.