Zaterdag 21 juni 1919

Zelfde weder.

Duitschland altijd nog crisis en de vraag is, zal Duitschland de vredesverdragen onderteekenen of niet? Dit is overal de vraag. Vandaag moest de beslissing vallen. De Britsche vloot is gereed om de blokkade te beginnen. Het Belgisch leger ligt te Aken. Maarschalk Foch treft zijn maatregelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *