Maandag 23 juni 1919

Regenachtig, kouder.

Alles in spanning geheel de wereld, mama en kinderen waren naar Merxplas. Zoo verliep de dag tot 8 ½, toen de pastoor Campers een telegramme kreeg van Hoogstraeten dat de vrede geteekend was. Men liep te kerke begon met groote klok te luiden, alle vlagen kwamen te verschijn en van alle streken kwam volk. Harmonie rukte uit, men bracht mij een serenade en men vroeg (doctor was naar Breda geweest) ook wat opgewonden om morgen de feesten om 1 uur te beginnen. Ik kon niet anders. Ja. Men trok door regen het dorp rond, alle jong volk was van de gehuchten gekomen en zongen dansten in de ronde en het duurde nogal lang voor dat alles stilviel, alles in vrede zonder ruzie afgeloopen.