Zaterdag 11 januari 1919

Zaterdag 11 January 1919

Goed weder.

Men pakt een Hollandsche dief die eene broek stool bij Jan Verheyen te Meersel.

De burgemeester te Meir is aangeklaagd door twee jongen die in den duitschen tijd te laat op straat waren en 18 maanden in Duitschland en 3 maanden in Turnhout bakgedaan hebben. Aug. Van Aelst en Jules Snijders waren de aanhouders. Het is niet goed van burgemeester.

Secretaris is wakker geworden, werkt met een hulp aan het commiteit, maar is niet vriendelijk.

In Berlijn vecht men, er blijven dooden.

In België is men ook niet tevreden, men kan nog wat zien in 1919. Socialen krijgt te veel toe.

Donderdag was de gewoone lijkdienst van Petrus Aerts gevallen bij Bellem, hij is onbegraven gevonden door een andere soldaat van Minderhout Lodewijks in eene kant de kin afgeschoten, wonden aan zijn lichaam, hij lag er zeker een week, was onkennelijk, maar aan de armplaat is hij erkend (dicht bij onze zoon Josef). Hij stond te boek als stoute soldaat, nooit bevreesd.

Vrijdag 10 januari 1919

Goed weder.

Wij krijg het bezoek van een inspecteur Willems, en die leest ons voor dat de secretaris niet doet, hij leest ons voor wat hij in de beraadslagingsboek geschreven heeft, dat er geen enkel boek, kasboek, magazijnboek bijgehouden zijn, hij bedreigt met straffen en geen levering meer van eetwaren in geval men kwade wil blijft toonen. In het Commiteit weet niemand iets van die zaken. Secretaris is een toe boek, maar nu is er geen uitstel meer. Werken of niet werken.

Donderdag 9 januari 1919

Redelijk wat kouder.

Gisteren rond 10 uren komt er een automobiel bij mij aangereden met een soldaat, een gendarm, een inspecteur van het NC en een inkaseerder van de Nationale Bank, en men laat bij ons de vier ksiten op de marken, juist 815475 mark 1 penning, wij hadden nog over in belgisch geld 55313 fr 28 centen (121.30 mark) er bij zoo dat was ruim een millioen dat 10 dagen bij mij op de kamer heeft gelegen.

Er zijn eenige fouten in de uitwisseling, wij hebben al dagen moeten zoeken, en nog niet alles gevonden. Het is beswaarlijk andermans geld.