Zondag 25 mei 1919

Droog, warm weder.

Wij zijn om 1 uur begonne met de uitbetaling der Marken, alles is goed verloopen. Het hadt plaats in het postkantoor. Campers F., De Kort Aug. en C. Vlaminkx en mijn persoon. De militairen die in congé waren zijn allen weer opgeroepen, vele moesten aflagen aan den Rijn. Dit alles dat de Duitschers dreigen de vrede voorwaarden niet te teeken en dan trekken de troepen op Berlijn en de vliegers zullen de groote steden bombardeeren, maar ze zullen wel teekenen. Sedert zaterdag rijden de trammen buurtspoorwegen niet meer. Het is staking over de loonen.

Zaterdag 24 mei 1919

Droog, zeer heet.

De Duitschers hebben uitstel gekregen tot 29 mei. Met Oostenrijk is men al tot akkoord. Turkije zal spoedig afloopen. Wat is de Mark laag, 20 Hollandsche centen voor een Mark. Wat val voor Duitschland.

Gisteren is F. Campers naar Turnhout gezonden geweest door mij om de Marken borderielen in te leveren en later de gelden te ontvangen (met geleider), maar hij bracht de 370.000 franken alleen mede. Goed uitgevallen, alhoewel buiten bevel gehandeld.

Vrijdag 23 mei 1919

Droog immer droog, ’s nacht wat zachter.

Men sluit in de Kamer de discutie over het Vlaamsch met 70 stemmen tegen 44 ontevreden Vlamingen.

In Washington is door een auto overreden den eenige tien jarigen zoon met dood gevolgd van den weggeloopen jongen van Edward Beale Maclean en zoude later de fortuin erven van John Maclean, de mijnkoning van Colorado eigenaar van de Cincinnati Enquirer and Thomas E. Walsh. Het kind was nooit alleen, koning Leopold II heeft er de wieg voor gekocht met goud beslagen. Wat ongeluk, men schrijft het toe aan het bezit van den fameuzen diamant die Marie Antonnette ook bezeten heeft en die een ongeluk is voor de bezitters. Het kind noemde men het half milliard baby.  De moeder droeg den steen.

Vee nog immer duur. Een plat kalf stier 125 frank en veerskalf 175 tot 200 frank en meer. Jonge verken 5 à 6 weken 150 frank, er zijn er geene. Wij koopen geen.

 

Donderdag 22 mei 1919

Even droog en schraal.

Alles staat dor, koorn en weide. De Duitschers moeten vandaag beslissen maar krijgen uitstel. Ze hebben al tien notas van verandering gekregen.

Laat vandaag komen Sus Lauwerijssen en Karel en baas Peemen naar huis uit het gevang om later voor den tribunaal te verschijnen. Adriaan van den Heyning heb ik nog niet gezien, hij is menschenschuw.

Vandaag eerste zitting studiekring, onderpastor spreekt over Congo. Doctor over toestand was wat Duitsch Jespers Jos declameert en ik deel wat nieuws mede. Nog al volk zelfs burgemeester van Minderhout om af te zien. Den electrieken tram ligt stil in Antwerpen, er is ook gisting onder de buurtspoorwegen.

Woensdag 21 mei 1919

Heet, droog, schraal, vriest ’s nachts

In Brussel is eene internationale handelsconferentie geopend. In de Kamers is een groot Vlaamsch debat over het Vlaamsch in het leger, bestuur, onderwijs. De gewoone mannen.

Uit Canada zijn Hauwker en Grieve met Sopwith tweedekker naar Ierland vertrokken, niet aangekomen, dus roekeloos werk. Men heeft er na vertrek niets meer van vernomen.

Uit Amerika naar Portugal zijn Engelsche vliegers in het werk om over den Ocean te vliegen, maar daar leggen overal onder weg oorlogs bodems, om den weg te wijzen en af te bakenen.

Er is een prijs aan verbonden van 250000 fr. door de Dael mail gazette belooft voor de eerste over vlucht. Er was een valsch gerucht dat Hauwker gelukt was en maar 40 mijlen van Ierland was, alles was onwaar. Men was Hauwker bijna kwijt en zonder bericht na eenige uren van vertrek. Heldhaftige mannen maar roekeloos werk.

Maandag 19 mei 1919

Schraal in Meerle, droog, men verlangt al regen.

Mijnheer Lauwers is al eenige weken in Meerle. Mijnheer pastoor gaat er al op de feest. Gisteren trok de harmonie uit, en ze zijn zoo dwaas te gaan spelen bij Ad. Van De Heyning. Brouwer H.R. en F. Campers waren de leiders. De menschen waren er van ontwaardigd. Bij zulke landverrader.