Zondag 9 maart 1919

Redelijk blijft droog.

Kortelings zal er eene beslissing vallen over de Belgische eisschen. In Holland is men ernstig.

De dief die aan Frans Antonissen de kwatta robberde is gevangen, door de Eng. padvinders in Antwerpen.

Josef Jacobs een uitdrager van hespen is toch ook geboet geweest voor 600 marken. Nu maakte hij het eerst bekend. Boeren kunnen zwijgen.

Vrijdag 7 maart 1919

Nog altijd donker weder, regenachtig, geen zon.

In Holland nog altijd vrijmoedigheid, men maakt zich dik. Deze dagen zal de beslissing vallen. De koningin is nog op ronde geweest, dus gepasseerde week, in Limburg en Zeeland.

Onze koning is per vliegmachien naar het leger in Duitschland gevlogen en terug.

De verkoop van materiaal van de steenovens van mijnheer Stas is geannonceerd, einde maart. In Rijkevorsel is een bedrieger aangehouden die aannam mannen over de grens te brengen hun 500 fr. deed betalen, en ze dan in handen der Duitschers leverde. Wat een schurk. De bedrogene hadt lang in Duitschland gevangen gezeten, en kwam nu vrij, zijn bedrieger opzoeken, en vond hem, Bravo.

Woensdag 5 maart 1919

Overal zeer nat, steenweg, velobanen staan vol, en nog regen.

Naar Turnhout geweest, zitting over duurte toeslag, onbeduidend, tram kwam te laat aan, heb niets bijna gezien, trok terstond terug naar Meerle. Er waren er zoo meer, ze zullen mij niet meer hebben.

Mijneer Lauwers Dupret is maandag in Hoogstraeten gekomen en gisteren en vandaag in Meerle, na 4 jaar afwezigheid (was afgezet, zie october 1914). Was in burger, wij hebben hem niet gezien.

Hij was een schoon soldaat, maar alleen voor parade, hij was toch nog gesproken. Ik verwacht nog wel schoon nieuws van hem, zijn volk en boeren.

Dinsdag 4 maart 1919

Vastenavond

Geheel den nacht en dag regen. Het is overal zeer nat.

Van Vastenavond geene walbakkerij meer te zien, was ook in geheel het land afgeschaft als mede de gemarkeerde bals. Militaire maatregel.

Vandaag verjaring van de dood mijns vader 1861.

Vandaag wordt te Baarle Nassau begraven Theresia Meyvis, weduwe van Jan Vermeulen, oude kennissen van de familie van Nueten Merxplas.

In Holland is men immer gebeten op de Belgische vrijmoedigheid, men doet drijgementen, men wil vechten enz. Men spreekt van Belgische aalgladde moeiingen, neusende pogingen, alles gaat den gewoonen weg, de commisie heeft nog inlichtingen gevraagd aan den grooten raad. Alle veranderingen en of voorstellen moeten eenparig met algemeene stemmen aangenomen worden, zoo niet worden ze niet voortgebracht. Een goed middel  om de eendracht te bewaren.

Het hoornvee slaat ook veel af, sommig vee de helft.

Victor Rommens is ook onderhoord over verkoop smokkel, hij is ook beschuldigd. Hij heeft veel boekweit er aan verkocht.

Zondag 2 maart 1919

Schoon koud weder.

Men smokkelt nu veel, kwatta, uit Holland naar Antwerpen.

De minister mannen van de Dreef zijn er mede bezig. Koffie slaat af. Van 25 fr. was hij 8 fr. en nu zend men circulairen de Roode Pelikaan dat de prijs maar 3,25 fr. tot 3,50 fr. per kilog. is.

Ik heb het aangeplakt voor de winkeliers, men verkoopt hem hier nog 7,50 à 8,00 fr. de kilog.